Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Yrityskirjaamo oy, Y-tunnus: 2474824-0, yhteyshenkilö: Markku Siekkinen 040 760 1130, markku.siekkinen(a)yrityskirjaamo.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehoitetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

- Elintärkeiden etujen suojaaminen

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

- Palkkahallinnon toteuttamisessa tarvittavat henkilötiedot

- Viranomaisraportointi

- Kirjanpidon toteuttamisessa tarvittavat henkilötiedot

- Asiakasrekisteri

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lain salliman ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi lain määrittämän ajan kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pidempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

- Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

- Oikeus tietojen poistamiseen

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

- Vastustamisoikeus

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmastä toiseen

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle